Miren način reševanja gospodarskih sporov, ki že tečejo na nekaterih sodiščih

Avtor: | Objava: 01.12.2004Tiste, ki so na sodišču že vložili tožbo iz naslova gospodarskega spora, seznanjamo s poskusnim projektom skupine institucij, katerega cilj je omogočiti strankam na sodišču, da mirno rešijo spor izven sodnih dvoran. Kdo natančno lahko koristi storitve, ki jih ponuja ta projekt in kakšni so predvideni stroški? 

Posebna tarifa (kot pravni akt) velja za vse tiste, ki bodo začeli postopek pred Stalno arbitražo Gospodarske zbornice Slovenije v okviru poskusnega projekta. Ta projekt se odvija na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Gospodarsko zbornico Slovenije, Stalno arbitražo GZS in Okrožnim sodiščem v Ljubljani, sklenjenim 15.07.2004.  

Osnovni namen tega projekta je strankam, ki so že vložile tožbo pred gospodarskim oddelkom Okrožnega sodišča v Ljubljani ali katerega drugega poskusno sodelujočega sodišča, omogočiti dodatno rešitev spora pred Stalno arbitražo GZS.  

Vpisna taksa za reševanje sporov na ta način znaša:
- 250 € v domačih sporih, njena polovična vrednost pa se plača, če vrednost spora ne presega 25.000 €
- 500 € za spore z mednarodnim elementom oz. polovica tega zneska, če vrednost spora ne znaša več kot 500.000 €.  

Vplačana taksa se ne vrača! 

Prav tako se glede na vrednost tožbe ali nasprotne tožbe določijo nagrade arbitrom. Merila za določitev višine teh nagrad so različna glede na status spora (domači spori ali spori z mednarodnim elementom). Različno so določeni tudi administrativni stroški. 

VELJAVNOST:
Od 20.11.2004, velja do konca poskusnega postopka arbitražnega reševanja sporov. 

PRAVNI VIR:
Posebna tarifa Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta (UL RS 122/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *