Možnost elektronskega dostopa do podatkov v sodnem registru

Avtor: | Objava: 05.03.2004Podjetnike seznanjamo z novo možnostjo dostopa do nekaterih podatkov sodnega registra, ki jo omogoča pravkar sprejet Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register. 

V skladu s tem pravilnikom bo vpogled v podatke, vpisane v sodnem registru, omogočen tudi preko interneta. Dostop do podatkov bo za uporabnike možen preko spletne strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.  

Uporabnik, ki bo želel vpogledati v podatke sodnega registra, bo moral podati izjavo, da je seznanjen s pogoji uporabe baze, nato pa bo prejel uporabniško ime in geslo, s katerima bo lahko dostopal do podatkov v sodnem registru.
 
Uporabnikom bodo javno dostopni naslednji podatki:
osnovni podatki o družbah (ime, sedež, datum ustanovitve, organizacijska oblika, osnovni kapital, pri katerem sodišču je družba vpisana...) ter
osnovni podatki o zastopnikih družb (ime zastopnika, tip zastopanja, omejitve pooblastil, datum pooblastila ter datum prenehanja pooblastila). 

Do drugih podatkov o družbi, njenih družbenikih in zastopnikih pa bodo lahko dostopali uporabniki, ki bodo razpolagali z naslednjo strojno in programsko opremo:
- spletnim pregledovalnikom, ki podpira vsaj 128 bitno enkripcijo;
- spletnim digitalnim potrdilom overitelja digitalnih potrdil v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. 

Dostop do osnovnih podatkov bo brezplačen
, za dostop do ostalih podatkov pa bo moral uporabnik plačati nadomestilo stroškov. Prav tako bo potrebno plačati stroške v primeru, če bo uporabnik želel dobiti izpisek iz sodnega registra. 

VELJAVNOST:
Od 16.3.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register (UL RS 19/2004)
Zakon o sodnem registru (UL RS 13/94)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *