Možnost naknadne prijave stroškov v izvršilnem postopku

Avtor: | Objava: 11.10.2004Zoper svojega dolžnika ste podali predlog za izvršbo, v katerem ste predlagali (poleg izvršbe na transakcijske račune) tudi izvršbo na njegove premičnine. Hkrati pa ste zahtevali povračilo stroškov, ki so vam z vložitvijo predloga za izvršbo nastali. Sodišče je vašemu predlogu ugodilo ter odločilo, da se vam povrnejo stroški v zahtevani višini.  

V izvršilnem postopku je prišlo do situacije, da izvršba na račune ni bila uspešna zaradi manjka denarja na računu in je bilo potrebno opraviti rubež in prodajo dolžnikovega premoženja, za kar ste morali kot upnik založiti plačilo. Ali lahko sedaj naknadno zahtevate, da se vam povrnejo tudi ti stroški, ali pa bi morali že ob vložitvi predloga za izvršbo zahtevati vračilo stroškov v celotni višini? 

V izvršilnem postopku velja pravilo, da mora dolžnik upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroške postopka po uradni dolžnosti.  

Stroške je mogoče zahtevati tudi v primeru, da se ne zahtevajo v (prvotni) zahtevi za izvršbo. Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršilnih stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem ali ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni nadaljevala. Če so zahtevani kasneje, se ti stroški ne priznajo. 

Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi, sodišče na zahtevo stranke upošteva tudi stroške, ki bodo nastali z izterjavo izvršilnih stroškov, ter dovoli izvršbo in odredi zavarovanje za njihovo izterjavo.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 40/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *