Možnost odloga ali obročnega plačila sodnih taks tudi za podjetnike

Avtor: | Objava: 10.06.2003Zakon o pravdnem postopku je podjetnikom posameznikom v 6. Odstavku 168. člena odrekal pravico do oprostitve oz. odloga plačila sodnih taks v sodnih postopkih.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je glede tega 6. odstavka 168. člena Zakona o pravdnem postopku določilo sledeče:
»Šesti odstavek 168. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur.p.b.) se, kolikor gre za sodne takse za vložitev tožbe, razveljavi.«
Razveljavljeni člen je določal, da podjetniku posamezniku za spore, ki izhajajo iz njegove dejavnosti, ni mogoče odobriti oprostitve plačila sodnih taks ali možnosti odloga ali obročnega plačila sodnih taks, enako pa je veljalo tudi za pravne osebe.

Glede na odločbo Ustavnega sodišča je sedaj podjetniku posamezniku ali pravni osebi mogoče odobriti oprostitev, odlog ali možnost obročnega plačila sodnih taks, če gre za takse za vložitev tožbe.

VELJAVNOST:
Od 19.6.2003.
 
PRAVNI VIR:
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije (U-I-255/99, z dne 5.6.2003)
Zakon o pravdnem postopku (UL RS 26/99, 96/2002, 12/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *