Možnost povračila stroškov v davčnem postopku

Avtor: | Objava: 10.11.2003Podjetnike obveščamo o spremembi na področju davčnega postopka.  
 
Zakon o davčnem postopku je do sedaj določal, da vsi stroški, ki jih ima stranka zaradi davčnega postopka, bremenijo stranko samo. Ti stroški vključujejo njene osebne stroške (za prihod, izgubljeni zaslužek, …), stroške pravnega zastopanja in strokovne pomoči ter stroške za takse. Glede na to določbo stranka ni mogla zahtevati povračila nobenih stroškov, ne glede na to, ali je bil postopek uveden na njeno zahtevo ali pa po uradni dolžnosti in ne glede na to, ali je v postopku uspela ali ne.
  
V primeru, da vam je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je davčni organ ugotovil nepravilnosti pri obračunavanju in plačevanju davkov in ste za dokazovanje, da nimate nobenih davčnih nepravilnosti, potrebovali pomoč odvetnika ali drugega strokovnjaka, ste morali visoke stroške strokovne pomoči pokrivati sami in sicer ne glede na to, če ste z dokazovanjem uspeli ali ne.  

Sedaj je Ustavno sodišče to določbo razveljavilo za primere, kadar gre za stroške postopka, ki je bil uveden po uradni dolžnosti.
Če boste v davčnem postopku uspeli (npr. dokazali, da za uvedbo postopka ni bilo razloga, ker imate poravnane vse davčne obveznosti), boste sedaj lahko zahtevali povračilo vseh stroškov, ki so vam v postopku nastali.
 
VELJAVNOST:
Od 29.10.2003.
 
PRAVNI VIR:
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-252/00-12, z dne 8.10.2003 (UL RS 105/2003)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001, 14/2003, 31/2003, 33/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *