Možnost pridobitve dovoljenja za vožnjo tovornega vozila v času prepovedi vožnje

Avtor: | Objava: 05.04.2004Prevoznike seznanjamo z možnostjo izjeme glede prevozov v času, ko velja splošna prepoved vožnje določenih vozil, kot to določa Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji. 

Odredba določa ceste, na katerih je v določenem časovnem obdobju oz. v določenih vremenskih razmerah prepovedan ali omejen promet naslednjih vrst vozil:
- tovornih vozil, katerih največja dovoljenja skupna masa presega 7.500 kg,
- traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil,
- tovornih vozil z zaprto nadgradnjo in ponjavo, dvonadstropnih avtobusov, bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov. 

Ne glede na prepoved vožnje pa je možno pridobiti za tovorna vozila z maso nad 7500 kg, za traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila posebno pisno dovoljenje, na podlagi katerega smejo biti ta vozila na cestah kljub prepovedi vožnje.
 

Dovoljenje izda prevozniku Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi njegove pisne vloge, in sicer, če prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času, ko velja prepoved vožnje s takim vozilom, kar mora prevoznik dokazati.  

Vloga za izdajo dovoljenja mora na ministrstvo prispeti vsaj 3 dni pred začetkom prevoza, voznik pa ga mora imeti ves čas pri sebi in ga na zahtevo predložiti na vpogled policistu.  

VELJAVNOST:
Od 1.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (UL RS 29/2004)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 30/98, 33/2000, 61/2000, 100/2000, 21/2002, 54/2002, 67/2002, 97/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *