Možnosti dolžnika v primerih, ko izvršba preseže dolgovani znesek

Avtor: | Objava: 05.08.2004Upnik je zoper vas vložil predlog za izvršbo in sicer tako na vaše premičnine, nepremičnine, kot tudi na plačo, sredstva na računih itd. Ker upnik v predlogu za izvršbo ni izrecno navedel, po kakšnem vrstnem redu naj se opravi izvršba na posameznih vrstah vašega premoženja, je potekala izvršba z vsemi sredstvi hkrati. To pomeni, da so izvršbo opravljati hkrati različni subjekti, ki med seboj niso povezani (banka, izvršitelj, delodajalec, …), vsak od njih pa je od vas izterjeval celoten znesek po sklepu o izvršbi. 
 
Upnik, ki je vložil predlog za izvršbo, ni natančno spremljal poteka izvršbe in tako ni pravočasno opozoril sodišča, da je prejel popolno poplačilo, zato vam je bilo odvzetih več sredstev, kot bi bilo to upravičeno. Prav upnik je namreč tisti, ki je dolžan opozoriti sodišče, da je prejel popolno poplačilo sredstev in da se tako izvršilni postopek ustavi. 
 
Če upnik ni obvestil sodišča, da je prejel popolno poplačilo, in se zaradi tega izvršilni postopek nadaljuje, vam mora na vašo zahtevo povrniti stroške, ki so vam nastali zaradi nepotrebnega nadaljevanja izvršbe.  

Kot dolžnik, ki vam je bilo v izvršilnem postopku izterjano več, kot ste bili dolžni plačati po sklepu o izvršbi, pa imate tudi možnost, da od upnika zahtevate vračilo preveč izterjanih sredstev.  

PRAVNI VIR:
Zakon o izvršbi in zavarovanju
(UL RS 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, 11/2001, 75/2002, 87/2002, 70/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *