Način predložitve instrumenta zavarovanja, kriteriji za določitev njegove višine in način sprostitve oz. unovčitve glede izpolnitve oz. plačila davčne obveznosti

Avtor: | Objava: 23.03.2005Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve davčne obveznosti je pomemben za vse davčne zavezance.  

Po določbah Zakona o davčnem postopku sme davčni organ s sklepom zahtevati zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev davčnega obračuna oziroma zavarovanje plačila v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti, če je tako določeno z zakonom o obdavčenju, ali če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oziroma drugih podatkov, ki jih davčni organ pridobi o zavezancu, utemeljeno pričakuje, da bo zavezanec za davek onemogočil ali znatno otežil izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti. 

Način predložitve instrumenta zavarovanja, kriterije za določitev njegove višine in način sprostitve oziroma unovčitve določa Pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2004, ki pa se dopolnjuje z določbami, ki  se nanašajo na carinske obveznosti.  

Dodana je druga točka 5. člena, ki govori o primerih, ko so z bančno garancijo oziroma garantnim pismom zavarovane uvozne in izvozne dajatve, druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu oziroma izvozu blaga ter obresti in stroški postopka.

Dodana je druga točka 12. člena, ki govori o vsebini potrdila o gotovinskem pologu pri zavarovanju carinskih obveznosti.

Oba zgoraj navedena člena se dopolnjujeta še z eno postavko k obveznim sestavinam garancije za carinske obveznosti in sicer je potrebno navesti tudi ali bančna garancija oziroma garantno pismo krije tudi morebitno carinsko obveznost iz carinskih postopkov, ki so bili začeti v obdobju veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja, ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnile deklaracije, zaključku preverjanja carinske deklaracije zaradi ukrepa začasne uvedbe dajatev ali v drugih primerih, ko je potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost tudi po sprostitvi blaga v prosti promet.

Zamenjajo se priloge 2 (obrazec bančne garancije za zavarovanje plačila carinske obveznosti), 5 (obrazec garantnega pisma za zavarovanje plačila carinske obveznosti ) in 8 (obrazec potrdila o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila carinske obveznosti). 
 
VELJAVNOST:
Od 12.3.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve davčne obveznosti
(UL RS 24/2005)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 139/2004)
Pravilnik o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (UL RS 70/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *