Način sporočanja podatkov o nevarnih kemikalijah

Avtor: | Objava: 10.11.2003Vse pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije ali v Republiko Slovenijo takšne kemikalije vnašajo za poklicno uporabo, morajo o teh kemikalijah obveščati Urad Republike Slovenije za kemikalije.
 
Za nevarne kemikalije, ki jih določa Zakon o kemikalijah, morajo zavezanci sporočiti naslednje podatke:
- splošne podatke zavezanca,
- trgovsko ime kemikalije,
- varnostni list,
- oznako po nomenklaturi carinske tarife,
- ali je kemikalija snov ali pripravek,
- ali se kemikalija proizvaja pri zavezancu ali se vnaša v Republiko Slovenijo,
- področja uporabe z oceno tržnih deležev,
- kemijsko sestavo.
 
VELJAVNOST:
Od 11.11.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (UL RS 104/2003)
Zakon o kemikalijah (UL RS 36/99, 11/2001, 65/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *