Načini zavarovanja terjatev pri davčnem in carinskem organu

Avtor: | Objava: 05.07.2004V primerih, ko je potrebno na osnovi Zakona o davčnem postopku predložiti instrumente zavarovanja za plačilo dajatev, je potrebno postopati po pravilih in na način, kot ga določa Pravilnik o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti.  

Zavezanec za davek predloži instrument zavarovanja pri pristojnem davčnem uradu ali generalnem carinskem uradu.  

Organ lahko sprejme instrumente zavarovanja le od bank ali zavarovalnic, ki jih kot garanta prizna davčni organ. Kot instrument zavarovanja lahko davčni organ sprejme:
bančno garancijo,
garantno pismo (vrsta kavcijskega zavarovanja),
cirkulirani certificirani ček,
avalirano menico, ki vsebuje klavzulo »brez protesta«,
gotovinski polog, ki ga vplača na ustrezen podračun, ki ga določi davčni organ; istočasno z vplačilom gotovinskega pologa mora zavezanec za davek poslati Generalnemu carinskemu uradu oziroma pristojnemu davčnemu uradu tudi obvestilo o vplačilu, v katerem navede podatke, ki so potrebni za izdajo potrdila. 

Instrumenti zavarovanja, ki jih je davčni organ sprejel kot ustrezne za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti pred pričetkom uporabe tega pravilnika, se uporabljajo do konca njihove veljavnosti.
 
 
VELJAVNOST:
Od 29.6.2004. 

PRAVNI VIR
:
Pravilnik o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti
(UL RS 70/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *