Načrt oštevilčenja komunikacijskih storitev

Avtor: | Objava: 27.06.2005Pravilnik o načrtu oštevilčenja je pomemben za uporabnike javnih komunikacijskih omrežij in javnih komunikacijskih storitev. 

Nov Pravilnik o načrtu oštevilčenja je potreben zaradi neusklajenosti veljavnega Pravilniku o načrtu oštevilčenja (UL RS 2/2002, 40/2003) z Zakonom o elektronskih komunikacijah. 

Pravilnik ne spreminja obstoječih območij oštevilčenja, ki so namenjena za številke v javnih mobilnih omrežjih, odpira pa za te številke nova območja oštevilčenja (064, 065, 066, 067, 068 in 069). 

Medkrajevne kode ostajajo iste
, kot so v sedaj veljavnem Pravilniku o načrtu oštevilčenja. 
 
Določena so še območja oštevilčenja za negeografske številke, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (npr. prenos govora po internetnem protokolu), ki so primarno namenjena alternativnim operaterjem z manjšim številom naročnikov, za katere je pomembno, da njihove številke niso geografsko vezane. 

Izboljšan je model klicev prek izbranega operaterja prenosnih omrežij, ki uvaja enotno predpono za mednarodne in nacionalne klice.
 

Do sedaj veljavni Pravilnik o načrtu oštevilčenja je določal glede na vrsto prenosnega omrežja eno predpono za izbiro operaterja pri medkrajevnih klicih in drugo predpono za izbiro istega operaterja pri mednarodnih klicih. Sedanji dve predponi bosta nadomeščeni z eno samo štirimestno predpono/ številko. Za vse operaterje bosta prvi dve cifri 10, zadnji dve cifri pa bo posameznemu operaterju dodelila Agencija za pošto in elektronske komunikacije.  

Pri načinu izbiranja številk pa ni nobenih sprememb (na primer pri mednarodnih klicih bo vedno potrebno vnesti mednarodno predpono 00). 
 
Vzporedno delovanje obeh predpon/številk je predvideno do konca leta 2005, potem pa se bodo lahko uporabljale le nove predpone z novim načinom izbiranja klicev. 

VELJAVNOST:
Od 30.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načrtu oštevilčenja
(UL RS 57/2005)
Zakon o elektronskih komunikacijah (UL RS 43/2004, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *