Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov

Avtor: | Objava: 11.10.2004Uredba o načrtu ureditve radiofrekvenčnih pasov določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerimi so določene radiokomunikacijske storitve, povezane z radiofrekvenčnimi pasovi in način njihove uporabe.  

Določen radiofrekvenčni pas se uporablja za tiste radiofrekvenčne storitve, katerim je tak pas določen s to uredbo, vendar pa ne glede na to, lahko določena vrsta radijske opreme uporablja določen radiofrekvenčni pas, ki ni razporejen s to uredbo, če je v skladu z odločitvami in priporočili Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije, Mednarodne telekomunikacijske zveze in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde in če takšna uporaba ne povzroča motenj. 

Radiokomunikacijske storitve so po tej uredbi razdeljene na dva sklopa: primarne in sekundarne. Primarne radiokomunikacijske storitve imajo prednost pred sekundarnimi, če pa jih je v enem radiofrekvenčnem pasu več, pa imajo istovrstne enak status ne glede na vrsto zapisa. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o načrtu ureditve radiofrekvenčnih pasov
(UL RS 107/2004)
Zakon o elektronskih komunikacijah (UL 43/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *