Nadaljevanje d.n.o. z enim družbenikom

Avtor: | Objava: 17.05.2004Vaše podjetje je imelo dva družbenika in je registrirano kot d.n.o. – družba z neomejeno odgovornostjo. Drugi družbenik je prenehal biti družbenik te družbe. Kaj morate storiti, če ste ostali edini družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo?  

Zakon o gospodarskih družbah ne predvideva možnosti enoosebne družbe z neomejeno odgovornostjo. Zato mora družbenik, ki je v d.n.o. ostal sam (npr. drugi družbenik umre, izstopi ...), družbo prilagoditi zahtevam veljavne zakonodaje. 


Imate torej dve možnosti:
- Ali pridobite še vsaj enega družbenika in tako nadaljujete z isto obliko gospodarske družbe – d.n.o.
- Ali pa nadaljujete dejavnost družbe kot podjetnik.  

Zakon določa rok 1 leta, v katerem mora družbenik prilagoditi družbo oz. nadaljevati dejavnost družbe kot s.p. Če v enem letu družbenik ne prijavi vpisa sprememb v sodni register, družba preneha! 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 50/2002, 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *