Nadomestilo avtorju pri prodaji likovnih del – načrtovane spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Avtor: | Objava: 07.11.2005Podjetniki, ki se profesionalno ukvarjajo s prodajo likovnih del (na primer lastniki prodajnih galerij in podobno) še najbolj občutijo pomanjkljivost Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: Zakon), ki je predvsem v tem, da Zakon ne določa maksimalne višine nadomestila, ki gre avtorju likovnega dela na podlagi sledne pravice, ampak je višina nadomestila določena le v odstotku.  

V primeru, da podjetniki nastopajo v vlogi odsvojitelja (da na primer predhodno kupijo likovno avtorsko delo z namenom nadaljnje prodaje), so dolžni avtorju izplačati nadomestilo v višini 3%. Ta odstotek je neodvisen od tega, ali je odsvojitelj - podjetnik v prodajo dela vložil relativno malo truda, ali pa gre na drugi strani za primer, ko je maloprodajna cena likovnega dela zelo visoka, prodajalec pa je v prodajo takšnega dela vložil ogromno truda in časa.  

Če bi Zakon določal maksimalno višino nadomestila, bi lahko podjetnik pri prodaji dosegel višji dobiček, saj bi podjetniku šla razlika med maksimalnim zneskom, ki bi ga bil zavezan izplačati avtorju, kot bi to določal zakon, in med trenutno urejenim nadomestilom v višini treh odstotkov. 

Načrtovane spremembe Zakona so v prvi vrsti potrebne zaradi uskladitve ureditve z Direktivo 2001/84/ES (v nadaljevanju: Direktiva), ki je namenjena poenotenju ureditev v državah članicah Evropske Unije na področju avtorskih pravic. 

Skladno z Direktivo načrtovane spremembe Zakona natančneje določajo višino nadomestila, do katerega je avtor upravičen na podlagi sledne pravice, saj je odstotek nadomestila odvisen od prodajne cene izvirnika avtorskega dela.
Prav tako je določeno, da nadomestilo, do katerega je upravičen avtor, ne sme presegati 12.500 EUR. 

Če bo Zakon spremenjen v skladu s predstavljenim načrtom, bo sprememba najbolj opazna v primeru visokih maloprodajnih cen izvirnikov:
- V primeru, ko bo maloprodajna cena izvirnika presegla 200.000 EUR, bo nadomestilo avtorju znašalo 1 % od maloprodajne cene izvirnika (namesto dosedanjih treh odstotkov).
- Pri delih, katerih maloprodajna cena presega 500.000 EUR, pa bo razlika še občutnejša, saj bo nadomestilo znašalo 0,25% maloprodajne cene izvirnika.  

Morda je res, da se trenutno v Sloveniji proda zelo malo likovnih del, katerih cena bi presegala 500.000 EUR, vendar pa je potrebno upoštevati, da je Slovenija članica Evropske Unije in tako del evropskega trga z likovnimi deli, na katerem pa se prodajajo in kupujejo likovna dela po cenah, ki bistveno presegajo 500.000 EUR. 

PRAVNI VIR:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS 94/2004)
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah  (objavljeno na internetni strani Urada za intelektualno lastnino)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *