Nadomestilo plače za vojaške obveznike

Avtor: | Objava: 10.10.2003Za vse vojaške obveznike je pomembna Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči.

Uredba med drugim določa, da vojaškim obveznikom med izvrševanjem vojaške obveznosti pripada nadomestilo plače. To nadomestilo pripada vojaškim obveznikom za:
- vsak dan izvrševanja naborne dolžnosti,
- dolžnost služenja v rezervni sestavi in
- pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Nadomestilo se določi glede na višino plače, ki bo jo oseba prejela, če bi delala.

Za osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, se višina nadomestila določi glede na bruto osnovo, določeno za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred mesecem, v katerem je pričel obveznik opravljati vojaško dolžnost.

Če vojaški obveznik ni zaposlen in ne prejema nadomestila za čas brezposlenosti niti ne pridobiva dohodkov iz drugega naslova, se nadomestilo določi glede na višino zajamčene plače.

VELJAVNOST:
Od 11.10.2003. 

PRAVNI VIR:
Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
(UL RS 92/2003)
Zakon o obrambi (UL RS 82/94, 44/97, 87/97, 13/98, 33/2000, 87/2001, 47/2002, 67/2002, 110/2002)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS 64/94, 33/2000, 87/2001, 52/2002)
Zakon o vojaški dolžnosti (UL RS 108/2002 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *