Nadomestilo za predvajanje glasbe v gostinskem lokalu

Avtor: | Objava: 05.07.2004Gostinci dobro veste, da je vzdušje v lokalu precej bolj sproščeno, če v njem predvajate glasbo. V ta namen imate v gostinskem lokalu radijski sprejemnik, preko katerega nameravate predvajati glasbo. Ali ste dolžni predvajanje glasbe kjerkoli prijavljati in plačati ali pa lahko glasbo prosto vrtite? 

Veljavna zakonodaja določa, da je potrebno za vsako javno priobčitev glasbenih del, torej tudi za predvajanje glasbe v gostinskih lokalih, pridobiti predhodno dovoljenje SAZAS-a. 

Dovoljenje je možno pridobiti za enkratno priobčitev, npr. na raznih prireditvah, ali pa tudi za daljše časovno obdobje. Če SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev, še šteje, kot da je uporabnik dobil dovoljenje za uporabo glasbenih del pod pogoji, kot jih določa Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del.  

Uporabnik dovoljenje pridobi tako, da najmanj 8 dni pred začetkom uporabe na SAZAS priglasi uporabo glasbenih del, poleg tega pa mora plačati tudi honorar za uporabo avtorskih del in sicer skladno s tarifnim delom Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del. 

Ker pri predvajanju glasbe v gostinskih lokalih npr. preko radijskega sprejemnika ni mogoče vnaprej določiti, katera glasbena dela se predvajajo in kolikokrat bo posamezno glasbeno delo predvajano, Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del vnaprej določa višino honorarja za javno predvajanje glasbenih del.  

Višina honorarja je odvisna od tega, na kakšen način se v gostinskem lokalu predvaja glasba:
1. Če ima lokal le radijski ali TV sprejemnik, je določen pavšalni znesek, ki se poveča za vsak zvočnik, ločen od radijskega sprejemnika.
2. Če je v lokalu glasbeni stolp, ki omogoča predvajanje glasbe na več napravah za reprodukcijo glasbe, se višina honorarja določi glede na število obiskovalcev, ki jih lahko sprejme lokal.  

Honorar za uporabo avtorskih del se plačuje enkrat mesečno. 

Natančna pravila glede prijave, posredovanja podatkov, plačil, … so opredeljena v Pravilniku o javni priobčitvi glasbenih del.
 

PRAVNI VIR:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(UL RS 21/95, 9/2001, 30/2001, 85/2001, 43/2004, 58/2004)
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (UL RS 29/98)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *