Nadzor nad prometom izdelkov iz plemenitih kovin

Avtor: | Objava: 10.06.2002Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se ukvarjajo z dajanjem izdelkov iz plemenitih kovin v promet, je namenjeno pravkar sprejeto Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu.

Nadzor opravljajo inšpektorji Urada RS za meroslovje, ki opravljajo redni, ponovni in izredni nadzor. Redni nadzor se opravi na podlagi letnega programa dela. Do ponovnega nadzora pride, če so bile pri rednem nadzoru ugotovljene večje nepravilnosti. Izredni nadzor se opravi, če iz prejete pisne prijave izhaja utemeljen sum, da so bile kršene določbe zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

Tisti, pri katerem se izvaja nadzor, je dolžan inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nadzora (tudi vstop v prostore), hkrati pa mora posredovati tudi vse podatke in dokumentacijo v zvezi z izdelki, ki so potrebni za izvedbo nadzora. Stranka je dolžna pokazati vse izdelke, ki jih ima v prometu oz. so pripravljeni za promet, pri tem pa jih mora pripraviti za nadzor (npr. odstraniti embalažo).
 
Inšpektor ima pravico izločiti iz prometa izdelke in odrediti njihovo preizkušanje, če obstoji sum, da:
- je dejanska čistina izdelka nižja od tiste, ki je označena na izdelku,
- so vtisnjeni zanki na izdelku preneseni z drugega izdelka,
- so oznake na izdelku ponarejene.

O opravljenem nadzoru se vedno opravi zapisnik.

Če inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen na predpisan način, ga iz prometa izloči in z odločbo prepove njegovo prodajo vse do odprave pomanjkljivosti.

VELJAVNOST:
Od 15.05.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu (UL RS 48/2002)
Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (UL RS 85/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *