Nadzor postopkov javnih naročil

Avtor: | Objava: 10.12.2002Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil. Varstvo se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Tudi po dosedanji ureditvi je bila mogoča revizija, spremembe zakona pa so prinesle nekatere postopkovne novosti, ki jih morajo ponudniki, ki se želijo "pritožiti" zoper odločitev naročnika upoštevati!

Zakon določa tudi organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa ter postopek revizije po tem zakonu.

Posebej je urejeno ravnanje naročnika in pristojnih organov v Republiki Sloveniji v primeru, če Evropska komisija meni, da je v postopku oddaje javnega naročila prišlo do kršitve pravnega reda Evropskih skupnosti o javnih naročilih.

V imenu Republike Slovenije opravlja strokovnotehnična opravila v postopku pred Evropsko komisijo (obvestila, obrazložitve), urad, pristojen za javna naročila. Slednji lahko od naročnika zahteva, da mu najkasneje v desetih dneh odstopi dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu, skupaj z mnenjem o zatrjevanih kršitvah pravnega reda Evropskih skupnosti o javnih naročilih.

VELJAVNOST:
Od 19.12.2002

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja
(UL RS 110/2002)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS 78/99, 90/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *