Nagrada izvršitelju za neizvršen rubež

Avtor: | Objava: 27.07.2005Proti enemu od vaših dolžnikov, ki navkljub večkratnim pozivom na plačilo dolga, le tega ni poravnal, ste vložili predlog za izvršbo. Kot enega izmed sredstev izvršbe ste predlagali tudi rubež in prodajo premičnih stvari. Izvršitelj je razpisal rubež. Ko je dolžnik prejel obvestilo o rubežu, se je odločil, da svoj dolg poravna. Razpisani rubež ste tako preklicali. Izvršitelj pa vam je kljub temu, da je bil rubež odpovedan, izdal račun. Ali je v tem primeru upravičen do plačila? 

Izvršitelji lahko plačilo za opravljene storitve v zvezi z izvršbo zaračunavajo v skladu s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršitelja in povračilu stroškov z njihovim delom. Ta pravilnik določa, da se izvršitelju prizna 25% plačila po tarifni številki 1, če je rubež neuspešen ali neizveden iz razlogov, ki so na strani dolžnika, upnika ali tretje osebe oziroma, ker ni rubljivih predmetov.  

V konkretnem primeru je bil izvršilni postopek ustavljen v trenutku, ko ste kot upnik vložili umik izvršilnega predloga, na podlagi katerega je sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka. Sodišče je sklep pravočasno poslalo tudi izvršitelju, ki tako z razpisom rubeža dejansko, razen nekaj materialnih, ni imel nobenih drugih stroškov. 

Iz prakse sodišča izhaja, da izvršitelj v takšnih primerih ni upravičen do nagrade v višini 25% plačila po tarifi številka 1, temveč kvečjemu do morebitnih pisarniških stroškov. Izvršitelj še ni začel z neposrednimi dejanji v okviru rubeža premičnih stvari, zaradi česar je upravičeno razlikovanje tovrstnih primerov od primerov, ko je rubež neuspešen (ker dolžnika ni doma oziroma ker on sam ali kdo tretji prepreči opravo rubeža) ali ker ni rubljivih stvari. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
(UL RS 18/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *