Naj tožimo podjetje v stečaju?

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 04.02.2011Zoper Vegrad d.d. smo vložili izvršbo eno leto, preden je odšel v stečaj. Ker se je Vegrad pritožil (zlagal se je, da nas ne pozna), je centralni oddelek  za verodostojno listino v Ljubljani preklical izvršbo in zadevo odstopil Okrožnemu sodišču v Celju. Okrožno sodišče v Celju je dne 6. 10. 2010 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vegrad d.d. Dne 19. 11. 2010 smo prejeli plačilni nalog za plačilo sodne takse v znesku 99,00 EUR. Menimo, da tožba nima smisla, ker je tožena stranka v stečaju, toda dolg nameravamo prijaviti v stečajno maso. Zanima nas, kako naj se znebimo plačila sodne takse, saj jo moramo plačati, tudi če od tožbe odstopimo? Kaj naj naredimo?
 
Po zakonu nastane v vašem primeru takšna obveznost takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim naj bi tekel pravdni postopek.
 
Vendar pa se v primeru, če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa ni bila plačana, oziroma, ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu sodne takse, takšna obveznost stranke zmanjša in sicer na eno četrtino takse, ki je sicer določena v zakonu. Sodišče lahko stranko tudi oprosti plačila taks, in sicer, če bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se stranka preživlja ali s katerimi se preživljajo njeni družinski člani. V takem primeru mora stranka sodišču predložiti tudi svojo odločbo o dohodnini.
 
Ker v vašem primeru ne obstoji več interes za nadaljevanje pravdnega postopka zoper dolžnika, menim, da je za vas primernejša prva možnost, saj je pravdanje zoper dolžnika, ki je v stečaju, nesmiselno. Sodišče bi moralo namreč šteti vašo vlogo za umaknjeno, oziroma bi moralo v primeru, če sodne takse ne boste plačali, vašo vlogo zavreči. V tem primeru boste morali plačati le četrtino zgoraj omenjene takse.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *