Največje dovoljeno število nadur v letu 2007

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 14.01.2008Jožica, kadrovska menedžerka v gradbenem podjetju: »Z 28. 11. 2007 so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki med drugim spreminjajo največje število nadur na leto. Glede na to, da so spremembe in dopolnitve začele veljati praktično pred koncem leta, me zanima, koliko lahko traja nadurno delo delavca v letu 2007?« 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 103/07) - ZDR-A je bil spremenjen tudi 143. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02) - ZDR, ki se nanaša na nadurno delo. Sprememba se nanaša na dovoljeno trajanje nadurnega dela v posameznem letu. To se z dosedanjih 180 ur na leto zmanjša na največ 170 ur na leto. Pri tem gre opozoriti, da gre za obseg nadurnega dela, ki ga delodajalec lahko odredi (seveda, če za to obstaja zakonit razlog) brez soglasja delavca. Bistvena sprememba glede nadurnega dela pa izhaja iz novega 4. odstavka 143. člena ZDR, na podlagi katerega lahko nadurno delo s pisnim soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. Glede na to, da je ZDR-A začel veljati, je tudi obseg nadurnega dela treba presojati po spremenjenih pravilih. To pomeni, da lahko delavec ob pisnem soglasju opravi tudi do 230 ur nadurnega dela v tem letu, če to dopušča tedenska in mesečna omejitev iz prvega stavka 3. odstavka 143. člena ZDR. Ta znaša 8 ur na teden in 20 ur na mesec. To pomeni tudi, da delodajalec po uveljavitvi ZDR-A ne more brez pisnega soglasja delavca temu odrediti nadurnega dela, ki bi trajalo skupaj več kot 170 ur v tem letu, ter da nadurno delo, opravljeno do uveljavitve ZDR-A, v trajanju do 180 ur ni v neskladju z zakonom.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *