Nakazovanje nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Avtor: | Objava: 11.10.2004Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je pomembno za predlagatelje zahteve za opravo vpisa.  

Navodilo določa način in roke za nakazilo nadomestila za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin notarjev Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Če predlagatelj zahteve za vpis podatkov plača nadomestilo notarju, ga mora plačati pred vložitvijo ali najpozneje hkrati z vložitvijo zahteve za vpis, na podlagi računa, ki ga notar izstavi. 

Za plačilo nadomestila za vse vpise v register v preteklem mesecu izstavi AJPES notarju enkrat mesečno račun in sicer v petih delovnih dneh po koncu meseca. V osmih dneh po izstavitvi notar negotovinsko plača račun. 

VELJAVNOST:
Od 24.9.2004. 

PRAVNI VIR:
Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (UL RS 103/2004)
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin  (UL RS 23/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *