Nakup na poskušnjo – posebna oblika prodajne pogodbe

Avtor: | Objava: 19.09.2005Trgovci, ki sklepate posebne oblike prodajnih pogodb, med katerimi je tudi 'kup na poskušnjo', morate biti seznanjeni z določbami, ki jih na tem področju vsebuje Obligacijski zakonik. 

Obligacijski zakonik v primeru 'kupa na poskušnjo' namreč določa posebna pravila, ki odstopajo od splošne ureditve prodajne pogodbe. 

Pri običajni prodajni pogodbi s sklenitvijo pogodbe nastanejo pravice in obveznosti strank. Pri kupu na poskušnjo pa se stranki dogovorita, da bo kupec stvar najprej preizkusil, šele nato pa bodo, če bo tako želel kupec, nastopili učinki prodajne pogodbe.  

Potrebno je poudariti, da vsaka izročitev stvari s strani prodajalca kupcu z namenom preizkusa, še ni kup na poskušnjo, ampak mora to izhajati iz izrecnega dogovora strank. 

Kup na poskušnjo izboljšuje položaj kupca, saj bo pogodba v celoti zavezovala in učinkovala šele, ko se izpolnijo pogoji, ki sta jih stranki dogovorili.  

Stranki določita rok, v katerem mora kupec izjaviti, ali pri pogodbi ostaja ali ne. Če rok ni določen, velja običajni rok oz. primeren rok, ki ga je določil prodajalec. Če kupec v navedenih rokih ne izjavi ničesar, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
 
V primeru, da je stvar kupcu izročena na poskušnjo, pa je določen rok za njeno vrnitev, in jo kupec v tem roku ne vrne, se šteje, da ostaja pri pogodbi. 

Pomembno je razlikovati med objektivno in subjektivno poskušnjo. 

1. Pri subjektivni poskušnji je kupec pri odločitvi, ali ima stvar zahtevane lastnosti ali ne, popolnoma svoboden, obstoj prodajne pogodbe pa tako odvisen od njegovih subjektivnih predstav, kakšne lastnosti bi morala imeti stvar, ki je predmet prodajne pogodbe.

2. Pri objektivni poskušnji pa je kup na poskušnjo dogovorjen zato, da se ugotovi, ali ima stvar določeno lastnost (npr.: določeno barvo, ipd.) oz. je primerna za določeno rabo. Če v tem primeru kupec izjavi, da od pogodbe odstopa, kljub temu, da stvar ima dogovorjene lastnosti, lahko prodajalec to dokaže, prodajna pogodba pa bo kupca zavezovala, kljub njegovemu morebitnemu nasprotovanju. 

Predvsem s stališča kupca je zato pomembno, da je natančno določeno, ali gre za objektivno ali subjektivno poskušnjo, saj je pri slednji njegov položaj nedvomno ugodnejši. 

Pri objektivni poskušnji je položaj prodajalca bolje varovan, saj so njegove možnosti za ohranitev prodajne pogodbe večje, ker so pogoji za ohranitev pogodbe objektivni.     

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *