Naloge direktorja podjetja, ki posluje z izgubo

Avtor: | Objava: 04.06.2004Ste direktor družbe, za katero se je pri izdelavi letne bilance izkazalo, da posluje z velikimi izgubami. Kaj ste kot direktor dolžni v tem primeru storiti?  

Če se izkaže, da družba posluje z izgubo, ki je večja od polovice osnovnega kapitala, se po zakonu domneva, da je družba kapitalsko neustrezna. V tem primeru mora uprava oz. direktor družbe analizirati vzroke, zaradi katerih je prišlo do kapitalske neustreznosti, ter v dveh mesecih izdelati načrt, kako bi se to stanje lahko popravilo.
Direktor mora izvesti vse ukrepe za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ki jih lahko izvede sam, prav tako pa mora ustrezne ukrepe predlagati tudi družbenikom družbe (npr. da se družba dokapitalizira, iz dokapitalizacije pa se pokrije izguba,…). 

V primeru, če direktor družbe ne predlaga in ne izvede ukrepov za zagotovitev kapitalske ustreznosti družbe, ga lahko doleti odškodninska odgovornost. Če gre družba v stečaj, lahko namreč upniki od direktorja zahtevajo, da jim povrne:
- razliko med višino terjatve, ki so jo dobili izplačano iz stečajne mase, ter
- dejansko višino terjatve, ki bi jo morali dobiti poplačano, če družba ne bi šla v stečaj.  
 
Odgovornost direktorja družbe pa je omejena po višini – višina škode, za katero odgovarja, je odvisna od tega, ali gre za malo, srednjo ali pa veliko družbo.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o finančnem poslovanju podjetij
(UL RS 54/99, 110/99, 97/2000, 50/2002, 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *