Naloge in odgovornost nosilcev dejavnosti v živilski panogi

Avtor: | Objava: 10.11.2002Obravnavani pravilnik določa naloge in s tem odgovornosti tistih, ki so nosilci določene živilske dejavnosti.

Živilski obrat je zgradba, v kateri se opravlja dejavnost proizvodnje živil, klanja živali, zbiranja, obdelave, dodelave, predelave, emabaliranja, pakiranja, prepakiranja, hlajenja in skladiščenja živil živalskega izvora, skupaj s celotnim območjem, ki pripada tej zgradbi.

Nosilec dejavnosti je odgovoren za zdravstveno ustreznost živil, ki jih oddaja v promet, zato mora izvajati vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje.

Nosilec dejavnosti mora imeti pisni načrt preverjanja kritičnih točk v proizvodnji ter program čiščenja in razkuževanja. Vsebina načrta preverjanja kritičnih točk ter programa razkuževanja je predpisana, nosilec dejavnosti pa je dolžan izvajanje programa tudi zagotoviti.

Nosilec dejavnosti mora zagotoviti tudi ustrezno znanje delavcev, ki prihajajo v stik z živili in surovinami (splošno znanje o živalskih kužnih boleznih, o predpisih o varstvu pred kužnimi boleznimi živali, ).

VELJAVNOST
Od 30.11.2002 dalje.

PRAVNI VIR
Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (UL RS 100/2002)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *