Napake ponudbe v postopku oddaje javnega naročila

Avtor: | Objava: 16.04.2004Podjetnike, ki se prijavljate na javne razpise obveščamo, da je sprejet poseben Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo. Ta pravilnik natančno odloča, kdaj se šteje ponudba v postopku oddaje javnega naročila za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo. 

Ponudba je nepravilna, če:
- ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila;
- je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali
- se po odpiranju ponudb ugotovi, da ponudba ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije. 

Ponudba je neprimerna, če ni povezana s predmetom javnega naročila in zato v celoti ne odgovarja zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. 

Ponudba je nesprejemljiva, če:
- jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo;
- je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, ponudnik pa ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno. 

VELJAVNOST:
Od 7.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo
(UL RS 33/2004)
Zakon o javnih naročilih (UL RS 39/2000, 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *