Napotitev delavca na delo v tujino

Avtor: | Objava: 13.04.2004Delodajalci, ki imate oz. boste imeli odprte projekte v tujini in bi želeli tja napotiti svoje delavce, seznanjamo z možnostmi, ki jih v tem primeru imate. Ali sploh lahko začasno napotite svojega delavca na delo v tujino, če njegova pogodba o zaposlitvi ne predvideva te možnosti? 

Delodajalec lahko delavca na podlagi pogodbe začasno napoti na delo v tujino le v primeru, če je to predvideno v delavčevi pogodbi o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da sta bistveni sestavini pogodbe o zaposlitvi tudi naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega se sklepa pogodba, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi, ter navedba kraja, kjer se bo opravljalo delo. Če pogodba ne predvideva možnosti napotitve na delo v tujino, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je možno tudi, da se ta pogodba sklene le za določen čas do dokončanja dela, ki ga bo delavec opravljal v tujini.  

Če delavec, v čigar pogodbi ni predvidena možnost napotitve v tujino, odkloni delo v tujini, taka odklonitev napotitve na delo v tujino ne predstavlja kršitve pogodbe o zaposlitvi. O kršitvi pogodbe o zaposlitvi pa govorimo takrat, kadar pogodba o zaposlitvi predvideva možnost začasne napotitve na delo v tujini, pa delavec napotitev na delo v tujino odkloni in zato nima opravičenih razlogov. 

Delavec, čigar pogodba ureja možnost začasne napotitve na delo v tujino, lahko takšno napotitev odkloni le iz opravičenih razlogov, ki jih določa Zakon, in so:
- nosečnost,
- varstvo otroka, mlajšega od 7 let,
- vzgoja in varstvo otroka, mlajšega od 15 let, če delavec sam živi z otrokom in sam skrbi zanj,
- invalidnost,
- zdravstveni razlogi,
- drugi razlogi, določeni v pogodbi o zaposlitvi oz. kolektivni pogodbi. 

Če so podani kateri od zgoraj navedenih razlogov, odklonitev napotitve na delo v tujino torej ne pomeni kršitve pogodbe o zaposlitvi, ne glede na to, da pogodba o zaposlitvi takšno napotitev predvideva! 

Glede na navedeno delodajalcem, ki delujejo tudi na tujih trgih predlagamo, da že v osnovni pogodbi o zaposlitvi predvidijo možnost napotitve delavca v tujino.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *