Nedeljsko obratovanje trgovin

Avtor: | Objava: 30.05.2005Gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s trgovino na drobno, se bodo mogle prilagoditi odločbi Zakonu o trgovini, ki omejuje obratovalni čas trgovin ob nedeljah in praznikih.  

Leta 2003 je ustavno sodišče, na predlog državnega zbora, presojalo, ali je referendumsko vprašanje, ki se je nanašalo na mnenje javnosti o odpiralnem času trgovin ob nedeljah in praznikih, ustavno nesporno. Ustavna presoja se ni nanašala na samo vsebino predloga zakona, na katerega se je vprašanje navezovalo. Sodišče je ocenjevalo le to, ali bo ureditev, kot je izhajala iz referendumskega vprašanja, nesorazmerno in prekomerno posegla v pravico do podjetništva, ki je zagotovljena na podlagi ustave. 
 
Končna ugotovitev v tej odločbi je bila, da sama vsebina referendumskega vprašanja ni v nasprotju z Ustavo, sodišče pa je navedlo, da odločitev o ustavnosti referendumskega vprašanja ne prejudicira morebitne kasnejše presoje ustavnosti sprejete ureditve, s katero bo zakonodajalec uzakonil odločitev, s stališča morebitnih drugih vidikov, ki jih Državni zbor v svoji zahtevi ni izpostavil. 

V tej odločbi je ustavno sodišče ugotovilo, da je sedmi odstavek 17. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na površino prodajaln, ki so izjemoma lahko odprte tudi ob nedeljah in praznikih, v neskladju z ustavo. 
 
Ustavno sodišče je tako presojalo primernost ureditve, pri čemer je ugotovilo, da ima zakonodajalec vso pravico, da uredi velikost prodajaln, vendar pa pri tem ne sme ravnati arbitrarno. 

Zakonodajalec v svojih obrazložitvah ne navaja, zakaj je predpisana površina primerna za dosego namenov in ciljev, ki jih je navedel; zakonodajalec ni izdelal nikakršne analize dejanskega stanja oziroma analize števila in velikosti prodajaln, ki bi se lahko uvrstile med prodajalne na posebnih lokacijah. 

Ustavno sodišče ugotavlja, da je zakonodajalec prepisano površino prodajaln na posebnih lokacijah predpisal naključno in arbitrarno, kar pa je v neskladju z načeli pravne države. 

Od pojma »skupna prodajna površina« je odvisno, ali sme imeti prodajalno naslovnik predpisa ob nedeljah in praznikih odprto ali ne; ustavno sodišče navaja, da pojem ni dovolj jasen in ne določa, katere površine zajema. 

Ustavno sodišče izpostavlja problem, kako se določi skupne površine v primerih, ko je prodajna povezana z gostinskim obratom ali delno na isti površini in ugotavlja, da ni jasno, ali se omejitev nanaša na eno ali več prodajaln na isti lokaciji istega trgovca. 

Na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče določbo sedmega odstavka 17. člena Zakona o trgovini razveljavilo in zakonodajalcu naložilo, da vprašanje uredi na jasnejši in določnejši način do 1.1.2006, ko se začne uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini. 

VELJAVNOST:
Od 21.5.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Odločba ustavnega sodišča o razveljavitvi sedmega odstavka 17. člena o ugotovitvi, da drugi do šesti odstavek 17. člena Zakona o trgovini niso v neskladju z Ustavo
(UL RS 50/2005)
Zakon o trgovini (UL RS 69/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *