Neskladnost dela določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev z ustavo

Avtor: | Objava: 01.12.2004Odločba Ustavnega sodišča, objavljena v Uradnem listu RS št. 123, dne 18.11.2004, zadeva predvsem člane uprave borze in borzne posrednike.  

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze oziroma BPD in za opravljanje poslov borznega posrednika, so po mnenju ustavnega sodišča deloma nejasne in nedoločne.

Jasno je določeno:
1. Članu uprave se odvzame dovoljenje, če ta huje krši svoje dolžnosti, kar pomeni, da ne ravna s strokovno skrbnostjo dobre BPD.
2. Za hujšo kršitev dolžnosti člana uprave se šteje ponavljajoča kršitev.
3. Za odvzem dovoljenja za borzno trgovanje je določeno le, da nastopi ob večkratni kršitvi borznega posrednika.  

Nejasnost in nedoločnost navedenih določb se kaže v pojmu "ponavljajoča kršitev". In sicer ni določeno:
minimalno število kršitev, ki morajo biti storjene ter
v kakšnem časovnem razdobju morajo biti kršitve storjene, da se štejejo za ponavljajoče.  

Dolžina obdobja je torej odvisna od ukrepanja nadzornega organa (ATVP), čeprav bi moralo biti obdobje popolnoma objektivizirano in omejeno. Tako je v negotovosti naslovnik norme, ki ne ve, kdaj ga lahko doletijo posledice, ki so nedvomno hude in tudi nadzorni organ, ki ne ve, kolikšen obseg kršitve mora dokazati, da bo izpolnjen dejanski stan norme.  

Ustavno sodišče tako ugotavlja, da so 3. točka drugega odstavka 88. člena, 7. točka prvega odstavka in 2. točka drugega odstavka 112. člena ter 3. točka prvega odstavka in 2. točka drugega odstavka 224. člena, v neskladju z načelom jasnosti in določnosti pravnih norm kot enim od načel pravne države (2.člen ustave). 
 
Zakonodajalec mora v enem letu od objave odločbe odpraviti neskladje navedenih določb z ustavo. 

VELJAVNOST:
Od 13.11.2004. 

PRAVNI VIR:
Odločba ustavnega sodišča
(UL RS 123/2004)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 96/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *