Nesreča s službenim kombijem

Avtor: Max Vrečko | Objava: 10.12.2013


Moji delavci so se peljali s službenim kombijem na gradbišče, pri tem je prišlo do prometne nesreče, eden izmed delavcev je bil težje poškodovan, zelo verjetna bo daljša odsotnost z dela. Poškodovanec trdi, da mu pripada plača v 100-odstotnem znesku, sam sem nekje prebral, da novi zakon poškodbe na poti ali poti z dela nič več ne šteje za delovno nezgodo in da se tudi inšpekcije nič več ne obvešča.


V novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je opredelitev poškodbe nekoliko ožja kot v starem zakonu, saj se je na podlagi starega zakona za poškodbo pri delu štela vsaka poškodba, ki jo je delavec utrpel na poti na delovno mesto in z njega. Poškodba pri delu je tako v 66. členu novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljena kot poškodba, to je posledica neposrednega ali kratkotrajnega, mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa na obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je taka poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.


Za poškodbo pri delu se šteje tudi, če je na opisani način poškodba povzročena na službeni poti ali na redni poti od stanovanja do delovnega mesta in nazaj, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec. Vse ostale poškodbe, ki so pridobljene na poti na delo ali z dela, pa se štejejo kot poškodbe zunaj dela, za katere delavec v času bolniške odsotnosti prejema nižje nadomestilo.


V tem primeru je poškodovanec upravičen do 100 % plače, ob poškodbi je potrebno obvestiti tudi inšpekcijo za delo.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *