Neuporaba blagovne znamke lahko vodi v odvzem pravice do njene uporabe

Avtor: | Objava: 29.06.2004Podjetnike, ki tržite izdelke z lastno blagovno znamko, seznanjamo z možnostjo, ki jo imate, ko želite registrirati blagovno znamko, ki pa je pri Uradu za intelektualno lastnino RS že registrirana.   

Za svoj izdelek oz. storitev želite uporabiti določeno blagovno znamko. Pri Uradu za intelektualno lastnino RS vas obvestijo, da je za podoben izdelek oz. storitev takšna blagovna znamka že registrirana. Ko preiščete tržišče pa ugotovite, da blagovne znamke oseba, ki jo je registrirala, že več kot pet let ne uporablja. 
 
Zakon o industrijski lastnini določa, da se z blagovno znamko zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oz. storitev iste vrste ali podobne vrste. Nosilcu znamke daje Zakon o industrijski lastnini pravico do izključne pravice uporabe znamke v blagovnem prometu ter dolžnost, da znamko uporablja.  
 
Kot sankcijo, če lastnik znamke le-te ne uporablja brez upravičenega razloga, zakon določa razveljavitev na zahtevo zainteresirane osebe. Tako zakon daje zainteresirani osebi možnost, da s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če je njen imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oz. od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v RS, ne uporablja.  
 
V primeru sodnega spora zaradi razveljavitve znamke zaradi neuporabe, je naloga tožeče stranke, da zatrjuje in dokaže, da tožena stranka v roku 5 let od vpisa v register oz. od zadnje resne uporabe znamke, katere razveljavitev zahteva, te ni uporabila. Tožena stranka pa se bo branila tako, da bo dokazovala nasprotno oz. navajala upravičene razloge za neuporabo znamke.  

Znamka se razveljavi za tisto blago ali storitev, za katero se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije, in sicer z dnem pravnomočnosti sodbe. Po razveljavitvi znamke, lahko zainteresirana oseba sproži postopek za ponovno registracijo le-te in postane njen imetnik. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o industrijski lastnini
(UL RS 45/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *