Nevarne snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil

Avtor: | Objava: 14.02.2005Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih snovi je pomemben za proizvajalce materialov in sestavnih delov motornih vozil, ki se dajejo v promet v Republiki Slovenji.  

Materiali in sestavni deli motornih vozil, ki se dajejo v promet v RS, ne smejo vsebovati:
- svinca,
- kadmija,
- živega srebra in
- šestvalentnega kroma. 

Izdelki, ki izjemoma lahko vsebujejo navedene snovi, so navedeni v prilogi Pravilnika. Ti izdelki morajo biti opremljeni z jasnimi, čitljivimi in neizbrisnimi oznakami, iz katerih je natančno razvidno, da vsebujejo zgoraj navedene snovi. 

Pogoj, ki opravičuje izjemo je, da navedene snovi niso bile dodane namenoma
(snov je dodana namenoma, če je dodana zato, da bi se v končnem izdelku dosegla poseben videz in kakovost produkta). 

Dovoljeno je, da produkti vsebujejo 0,01% masnih delcev zgoraj navedenih škodljivih snovi v homogenem materialu. Do 1. julija 2007 velja ta izjema tudi za nove nadomestne dele, ki so namenjeni za popravilo delov vozil, ki so navedeni v Prilogi k Pravilniku, vendar to ne velja za dele, namenjene:
- običajnemu vzdrževanju vozil,
- motorne protiuteži kolesa,
- grafitne ščetke za električne motorje in
- zavorne podloge. 

Pravilnik poudarja, da se uporaba recikliranih materialov za izdelavo novih izdelkov, kjer je možno, da posamezni materiali vsebujejo škodljive snovi, ne štejejo kot namerno dodajanje snovi.

Za neupoštevanje prepovedi, omejitve prometa ali uporabe kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju oz. so na seznamu prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi razgradni produkti, se pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika kaznuje z globo od 500.000 do 20,000.000 tolarjev.
 

Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

VELJAVNOST:
Od 29.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih snovi
(UL RS 8/2005)
Zakon o kemikalijah (UL RS 110/2003, 47/2004)
Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.09.2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21.10.2000)
Odločba Komisije z dne 27.06.2002 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 170 z dne 29.06.2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *