Nočno delo in pravice delavcev

Avtor: | Objava: 10.09.2003V podjetjih, katerih dejavnost je vezana predvsem na proizvodnjo, se pogosto srečujete s problemom nočnega dela. Delavci, ki delajo ponoči, imajo določene pravice, ki jih delodajalci ne smejo kršiti. Katere so te pravice delavcev in kakšne so obveznosti delodajalcev do delavcev in njihovega sindikata?
 
Pravice delavca:

1. Če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravniške komisije zaradi nočnega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, morate z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delo podnevi.

2. Nočnim delavcem morate zagotoviti:
- daljši dopust,
- ustrezno prehrano med delom,
- strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa.
 
3. Delavec ene izmene sme delati ponoči najdlje en teden. V okviru tako organiziranega dela sme delavec delati ponoči daljše časovno obdobje le, če s takim delom izrecno pisno soglaša.
 
4. Na nočno delo ne smete razporediti delavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela. 
 
Omejitve dela ponoči:
 
1. Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan.
 
2. Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.  
 
Opozarjamo vas še na nekatere podrobnosti:
 
1. Višino dodatka, do katerega so upravičeni delavci, ki delajo v nočnem času, določajo kolektivne pogodbe.

2. Dodatek za nočno delo delavcu pripada le za čas, ko je dejansko delal ponoči, torej med 23. in 6. uro oziroma med 22. in 7. uro, če je delo organizirano izmensko. 
 
O nočnem delu se morate najmanj enkrat letno oziroma pred uvedbo nočnega dela posvetovati s sindikati. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *