Nov lastnik, stara pogodba

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 08.11.2011Smo najemniki poslovnih prostorov, ki so dobili novega lastnika. Pogodbo imamo sklenjeno še za dobro leto. Nam lahko novi lastnik pred iztekom veljavne pogodbe vsili podpis nove pogodbe pod drugačnimi pogoji? 

Ne. V skladu s 30. členom zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najem ne preneha, če pridobi kdo drug z nakupom ali kako drugače od najemodajalca lastninsko pravico na poslovni stavbi oziroma na poslovnem prostoru. V takem primeru namreč stopi pridobitelj (novi lastnik) v pravice in obveznosti najemodajalca in vam ne more vsiliti nove pogodbe pod drugačnimi pogoji.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *