Nov sistem uveljavljanja lastninskih in njim sorodnih pravic (služnost, posest, zastavna pravica, )

Avtor: | Objava: 10.01.2003Doslej so se stvarne pravice, kot npr. lastninska pravica, zastavna pravica, služnost,, urejale posamično v različnih zakonih. Z novim Stvarnopravnim zakonikom pa je celotno področje stvarnih pravic urejeno pretežno na enem mestu. Zakonik sistemsko ureja stvarne pravice, načine njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

Za vse, ki imajo oz. uveljavljajo določene stvarne pravice, je pomembno predvsem to, da vsi pravni posli, ki so bili ali bodo pravilno sklenjeni pred 1.1.2003, ostanejo v veljavi, tudi če ne bodo izpolnjevali zahtev po Zakoniku. Za vpis take pravice pa se bodo uporabljala pravila, ki veljajo pred uveljavitvijo Zakonika.

Vsi etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino pred 1.1.2003 in razmerij še niso uredili s pogodbo, pa bodo dolžni pogodbo o medsebojnih razmerjih skleniti v roku enega (1) leta od uveljavitve Zakonika.

VELJAVNOST:
Od 1.1.2003

PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik
(UL RS 87/2002)
Ustava RS

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *