Nova obrestna mera zamudnih obresti

Avtor: | Objava: 10.06.2003Podjetnike seznanjamo z novim Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Ta zakon nadomešča prej veljaven Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri.
 
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti po novem zakonu znaša 17% letno.
 
Vlada Republike Slovenije lahko ob spremembi gospodarskih razmer to obrestno mero tudi spremeni.
 
Po predpisani obrestni meri se obrestujejo zapadle denarne obveznosti v domači valuti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Uporaba navedene obrestne mere ni obvezujoča, ker se lahko upnik in dolžik dogovorita, da se ta obrestna mera ne uporablja.
 
Za obveznosti iz pogodb in vrednostnih papirjev, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona in še niso zapadle v plačilo, vsebujejo pa določbe o temeljni obrestni meri (TOM), se bodo uporabljale še določbe Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri.
 
VELJAVNOST:
Od 28.6.2003.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (UL RS 56/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *