Nova splošna in investicijska olajšava

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.09.2008

Z zadnjimi davčnimi spremembami, ki se uporabljajo že od 1. januarja 2008, lahko podjetja in samostojni podjetniki, poleg olajšav za raziskovalno dejavnost, ponovno uveljavljajo tudi investicijsko olajšavo za vlaganja v osnovna sredstva.Z novim 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in v skladu z novim 66.a členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki sta bila sprejeta sredi julija 2008, lahko podjetniki uveljavljajo znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 evrov in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove po tem odstavku znaša lahko največ 10.000 evrov v davčnem obdobju vlaganja in 10.000 evrov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja. 

Za izpolnitev navedene možnosti uveljavljanja davčne olajšave morajo davčni zavezanci izpolniti tudi zakonsko določene pogoje, ki so:
· pravna oseba, ki uveljavlja investicijsko olajšavo, mora imeti zaposlena najmanj dva delavca za polni delovni čas nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja;
· samostojni podjetnik, ki uveljavlja investicijsko olajšavo, mora imeti zaposlenega vsaj enega delavca za polni delovni čas, in sicer nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja, ali vsaj tri mesece pred koncem davčnega obdobja, če je delavec zaposlen za polni delovni čas nepretrgoma še najmanj eno davčno leto po letu vlaganja v investicijsko opremo, za katero uveljavlja znižanje davčne osnove.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *