Nova uredba o zelenem javnem naročanju

Avtor: Irena Prodan | Objava: 03.02.2012

Po letu dni snovanja, dogovarjanja in usklajevanja vladnih resorjev je decembra 2011 vlada potrdila uredbo o zelenem javnem naročanju.


(Big Stock Photo)

Uredba opredeljuje temeljne in dodatne okolijske zahteve za 11 prioritetnih skupin oziroma predmetov javnega naročanja:
– električno energijo,
– živila, pijače, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske storitve,
– pisarniški papir in higienske papirnate proizvode,
– elektronsko pisarniško opremo,
– avdio- in videoopremo,
– hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave,
– stavbe,
– pohištvo,
– čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
– osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza in
– pnevmatike.  

Z zelenim javnim naročanjem se zagotavlja zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje, spodbuja razvoj tega segmenta trga in inovacije na tem področju (to pomeni, da bodo javni naročniki odslej kupovali več okolijsko sprejemljivejših izdelkov in nove zelene tehnologije), daje zgled gospodarskemu sektorju in državljanom, s spodbujanjem uporabe metodologije za oceno stroškov v celotnem življenjskem obdobju pa se zagotavlja gospodarnejša raba javnih sredstev. Uredba določa minimalne temeljne okolijske zahteve, priporočila za doseganje višjih okolijskih standardov, način vključevanja okolijskih zahtev v postopke javnega naročanja in način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjujejo okolijske zahteve. Naročniki jih lahko vključijo v opis predmeta javnega naročila, tehnične zahteve, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, merilo za izbor najugodnejše ponudbe in pogodbena določila.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *