Nove cene poizvedb in posredovanja informacij pri uradu za intelektualno lastnino

Avtor: | Objava: 10.08.2002Odredba o ceniku informacijskih storitev, ki jih Urad RS za intelektualno lastnino opravlja za naročnike, poleg novih cen za te storitve, določa tudi nekatere pogoje, ki so pomembni predvsem za naročnike storitev.
 
Cene storitev se delijo v tri sklope:
- poizvedbe in posredovanje informacij,
- administrativne storitve in
- publikacije urada in druge publikacije.

Storitve je potrebno plačati vnajprej, če znaša znesek za storitve več kot 15.000 SIT, šele nato je mogoče dobiti rezultate, ki jih kot stranka naročate.
 
POZOR - Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi z tem ne prevzema nobene odgovornosti.
 
VELJAVNOST:
Od 10.8.2002.

PRAVNI VIR:
Odredba o ceniku informacijskih storitev (UL RS 66/2002)
Zakon o industrijski lastnini

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *