Nove določbe glede vsebine statuta investicijske družbe

Avtor: | Objava: 03.01.2005Družbe za upravljanje, ki so zadolžene za sprejem statuta investicijske družbe, morajo upoštevati nov Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe.  

Razlog za sprejetje tega Sklepa, ki razveljavlja prejšnji Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/2003), so predvsem spremembe področne zakonodaje. 

Statut investicijske družbe mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa, vsebina pa mora vsebovati elemente, kot izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah ter Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.  

Vsebinska sprememba glede na prejšnji statut je predvsem v 10. in 11. točki drugega odstavka prvega člena, kar je posledica sprememb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.  

Statut investicijske družbe mora tako določati tudi:
pogoje in način prenosa upravljanja investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru (10. točka 2. odstavka 1. člena);
pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru (11. točka 2. odstavka 1. člena). 

Investicijske družbe morajo uskladiti vsebino svojih statutov na prvi skupščini, ki bo sklicana po uveljavitvi tega sklepa, vendar najkasneje do 1.1.2006.  
 
Investicijska družba ne more delovati, če nima sprejetega statuta, katerega vsebina je skladna z zakonom.  

VELJAVNOST:
Od 7.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe (UL RS 137/2004)
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (UL RS 110/2002, 73/2003, 32/2004, 42/2004)
Zakona o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,6/99, 54/99, 31/2000, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 93/2002, 57/2004 )

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *