Nove kazni za nekatere prekrške v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 10.03.2002V določenih posebnih okoliščinah (zagotovitev varnosti ali nemotenega poteka prometa, vzdrževanja javnega reda, varstva okolja,…) lahko pristojni minister z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu.
 
Za nespoštovanje takih odredb so po novem določene denarne kazni, ki se gibljejo za voznike - fizične osebe od 10.000 SIT do 50.000 SIT.
 
V kolikor pa stori prekršek zoper zgoraj navedene odredbe pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik je določena kazen najmanj 500.000 SIT za pravno osebo, za odgovorno osebo pravne osebe pa najmanj 50.000 SIT.
 
VELJAVNOST
Od 12.3.2002
 
PRAVNI VIR
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (UL RS 21/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *