Nove upravne takse na področju prevozov oseb

Avtor: | Objava: 10.05.2002Spremembe so pomembne za osebe, ki se ukvarjajo s občasnim ali linijskim prevozom potnikov.
 
Spremeni se tarifna številka 32, in sicer tako da je:
- dovoljenje za vstop praznega avtobusa tujega prevoznika vredno 100 točk,
- dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje 500 točk,
- dovoljenje za ostale občasne prevoze 100 točk,
- dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje občasnih prevozov 50 točk,
- izjemno dovoljenje tujemu prevozniku na mejnem prehodu 500 točk,
- odločba, s katero se zavrne zahtevek, za katerega od zgornjih dovoljenj 100 točk.
 
Dodana je nova tarifna številka z označbo 32a, ki določa, da je v primeru posebnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu, potrebno:
- za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih linijskih prevozov plačati 200 točk upravne takse,
- za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih prevozov 500 točk.Če je vloga, poslana po pošti, nekolkovana ali premalo kolkovana, pristojen organ pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v 15-ih dneh od prejma opomina plača redno takso in takso za opomin.
 
VELJAVNOST
Od 30.05.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (UL RS 42/2002)
Zakon o upravnih taksah (UL RS 8/2000, 44/2000, 81/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *