Novi računovodski standardi

Avtor: Silva Koritnik Rakela | Objava: 09.12.2005

Z novim letom bodo začeli veljati prenovljeni slovenski računovodski standardi, ki bodo v podjetjih zahtevali številne preračune in bodo vplivali na davčno osnovo v letu 2006.V dveh prejšnjih prispevkih sem predstavila izračun odloženih davkov kot računovodsko kategorijo, ki je s spremembo davčne zakonodaje v Sloveniji pridobila pomen. Omenila sem razlike med obravnavo prihodkov v poslovnih izkazih in v davčnem obračunu. Vse omenjeno je veljalo za davčno osnovo za poslovno leto 2005 ob takrat veljavnih določbah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-1) in veljavnih slovenskih računovodskih standardih (SRS 2001). 

Tokrat pa želim opozoriti zgolj na tiste spremembe prenovljenih slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju: SRS 2006), ki bodo imele vpliv na davčno osnovo v letu 2006 kot posledica prehoda na nove standarde. Standarde je 17. 11. 2005 sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo, soglasje pa sta že podala minister za finance in minister za gospodarstvo. Veljati bodo začeli s 1.1.2006, vendar morajo biti pred tem še javno objavljeni.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *