Novo za prevoznike v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 10.02.2002Prevozniki, ki opravljajo prevoze oseb v mednarodnem cestnem prometu, bodo morali od 8.3.2002 dalje uporabljati nov obrazec potniške spremnice, kot ga določa Ministrstvo za promet.
 
Omenjeni obrazec bo Ministrstvo izdalo v obliki knjige, ki bo vsebovala 25 potniških spremnic in jo bo razdelila vsem domačim prevoznikom, ki imajo licenco za opravljanje prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu ali imajo te prevoze priglašene kot prevoze za lastne potrebe.
 
Knjiga potniških spremnic se bo ob dodelitvi evidentirala na ime domačega prevoznika in ni prenosljiva. Prevozniki bodo morali poravnati stroške v vzvezi z izdajo knjige potniških spremnic (torej jo bodo morali kupiti), ki znašajo 10.000 SIT.
 
Obrazec potniške spremnice mora biti izpolnjen pred začetkom vsakega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu. Pri prestopu državne meje mora prevoznik potniško spremnico s seznamom potnikov predložiti mejnim carinskim organom v potrditev.
 
Natančna navodila za izpolnjevanje in uporabo potniške spremnice določa spodaj navedeni pravilnik, verjetno pa bodo navodila priložena tudi Knjigi potniških spremnic, ki jo bodo prevozniki prejeli od ministrstva.
 
VELJAVNOST
Velja od 8.3.2002.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji (UL RS 16/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *