Novosti in izvedba zelenih javnih naročil v praksi

Avtor: Minka Jerebič | Objava: 07.05.2012

Zeleno javno naročanje je že prvi mesec po uveljavitvi sprožilo številna vprašanja, uredba pa je doživela prve popravke.Vlada Republike Slovenije je decembra lani izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki se je začela uporabljati z 12. 3. 2012. Naročnik mora tako temeljne okoljske zahteve v postopek javnega naročanja vključiti najpozneje do 1. januarja 2013, do takrat pa mora temeljne okoljske zahteve vključiti le med merila za izbor.
 
Uredba s spremembami in dopolnitvami med drugim določa minimalne obvezne okoljske zahteve, njihov način vključevanja v postopke javnega naročanja in način dokazovanja, da ponudnik blaga, storitev in gradenj izpolnjuje okoljske zahteve. Naročnik javnega naročila mora v postopke javnega naročanja vnašati obvezne elemente, ki jih je treba upoštevati in smiselno vključevati v posamezne faze izvedbe javnega naročila od priprave razpisne dokumentacije do izbire ustreznega ponudnika. Okoljske zahteve so vključene v opis predmeta javnega naročanja, v tehnične specifikacije, v pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, v merila za izbor najugodnejše ponudbe in v pogodbena določila.
 
Poleg tega uredba določa okoljske zahteve za enajst skupin izdelkov in storitev (električno energijo, živila, pijačo, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske storitve, pisarniški papir in higienske papirnate proizvode, elektronsko pisarniško opremo, avdio- in videoopremo, hladilnike in zamrzovalnike ter njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje in klimatske naprave, stavbe, pohištvo, čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza in pnevmatike). S spremembami in dopolnitvami bo možno okoljske zahteve v uredbi še zaostriti ali dodati dodatne pogoje za okoljske zahteve oziroma vpeljavo novih okoljskih zahtev za nove skupine izdelkov in storitev, ki bodo predmet javnega naročanja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *