Novosti nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 12.12.2006

Nova pogodba se je precej sveže in pogumno lotila nekaterih doslej neurejenih vprašanj in marsikje spreminja tudi snov, ki sodi na zakonsko raven.Od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR [1]) smo bili prisiljeni v sožitje dveh zelo različnih načinov in standardov urejanja delovnih razmerij, in sicer na ravni zakonske ureditve ter na ravni urejanja v kolektivnih pogodbah

V primerjavi z ZDR-jem, ki je zasnovan (in bolj ali manj tudi zgrajen) na trenutni družbeni in gospodarski ureditvi ter potrebah subjektov, na katere se nanaša, smo na ravni kolektivnih pogodb imeli (in marsikje še imamo) ureditev, ki temelji na sistemu in razmerah, ki smo jih opustili že na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zato je v praksi pogosto prihajalo (zdi se, kot da teoretiki in »zakonodajalci« tega niso opazili) do čudnih in zapletenih položajev. 
 
Naj vas samo spomnim na zaplete s poskusi uveljavitve odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v višini, ki je bila v nekaterih »starih« kolektivnih pogodbah dejavnosti določena tako, da je bil ustrezni člen starega ZDR-ja samo prepisan, s čimer je prihajalo do poskusa povezovanja povsem različnih sistemov urejanja prenehanja delovnega razmerja in njegovih posledic. 

Verjetno je tudi zato (zaradi teoretikov, zakonodajalcev in še koga) predolgo trajalo, da smo dobili prve nove kolektivne pogodbe na ravni posameznih dejavnosti, ki so bolj ali manj začele uveljavljati način in standarde urejanja delovnih razmerij, kot so zapisani v ZDR-ju ter ustrezajo zdajšnjemu redu in potrebam. 

Med sklenjenimi novimi kolektivnimi pogodbami z uveljavljenimi načeli iz prejšnjega odstavka je najnovejša Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije [2] (v nadaljevanju: kolektivna pogodba). Verjetno zaradi »moči« strank (partnerjev), ki so sklenile to kolektivno pogodbo (in ker je najnovejša), je prinesla največ novosti in svežine, lahko bi rekel tudi poguma pri urejanju posameznih vprašanj, saj marsikje spreminja tudi snov, ki sodi na zakonsko raven.

Opombe:
[1] Uradni list Republike Slovenije, številka 42/2002.
[2] Uradni list Republike Slovenije, številka 111/2006. 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *