Novosti pobiranja davkov in dajatev od 1. januarja 2013

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 05.01.2013

V letu, ki se je pravkar izteklo, so bile sprejete spremembe predpisov, ki so prinesle vrsto sprememb tudi pri obdavčitvi fizičnih in pravnih oseb. Te so se bodisi že začele izvajati v letu 2012 ali pa so se začele izvajati s 1. januarjem 2013.V skladu z varčevalnimi ukrepi in novostmi, ki jih je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), se od 1. januarja 2013 uporablja nova dohodninska lestvica:
 
Razred nad do stopnja obdavčitve
I.   7.841 € 16 %
II. 7.841 € 18.534 € 1.254,56 + 27 % nad 7.841 €
III. 18.534 € 69.313 € 4.141,67 + 41 % nad 18.534 €
IV. 69.313 € - 50 %

Z vidika obdavčitve ostalih dohodkov odslej velja:
·    Bonitete se obračunavajo od enotne osnove za vse vrste nabav vozila, kar pomeni, da se sicer v nabavno vrednost vozila všteva tudi DDV.
·    Dividende so obdavčene s 25-odstotno davčno stopnjo.
·    Obresti za leto 2013 so obdavčene s 25-odstotno davčno stopnjo, vendar pa olajšava v višini 1.000 evrov še vedno ostaja.
·        Kapitalski dobički in dobički od izvedenih finančnih instrumentov za leto 2013 so obdavčeni s 25-odstotno davčno stopnjo, kar pomeni, da bodo vključeni v napoved kapitalskih dobičkov ali dobičkov od prodaje izvedenih finančnih instrumentov šele za leto 2013, torej v februarju 2014, čemur bo po odločbi sledilo tudi plačilo davka.
·    Najemnine za leto 2013 so obdavčene s 25-odstotno davčno stopnjo od 90 % davčne osnove (doseženih prilivov na tej podlagi), kar pomeni, da dosedanje 60-odstotno znižanje davčne osnove ne velja več, še vedno pa bo mogoče uveljavljati znižanje davčne osnove na podlagi vlaganj v nepremičnino, ki se oddaja v najem in dokazovanja vlaganj na podlagi originalnih računov.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *