Novosti pri davčnem inšpekcijskem nadzoru

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 10.03.2014

Novela Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2G (Uradni list RS, št. 11/2013), ki se uporablja od 1. januarja 2014, je poleg sprememb pri obdavčitvi nenapovedanih dohodkov posameznikov prinesla tudi novosti pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora, ravnanju z zarubljenimi premičninami in višje globe za prekrške.


V dosedanji praksi davčnega organa so davčni zavezanci v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora pogosto predlagali listine in druge dokaze šele v postopku dajanja pripomb na zapisnik in ne v postopku pred izdajo zapisnika ter s takšnim ravnanjem zavlačevali davčni inšpekcijski nadzor.


V skladu s spremembo 139. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in s ciljem pohitritve davčnega inšpekcijskega nadzora davčnemu organu odslej ne bo več treba opraviti sklepnega pogovora z zavezancem za davek. Ne glede na to pa bo moral davčni organ zavezancu za davek še vedno zagotoviti informacije o pomembnih dejstvih in dokazih, ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru, in ga pred sestavo zapisnika opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčenje, pravne posledice ugotovitev davčnega inšpekcijskega nadzora in davčne učinke teh ugotovitev.


Zavezanec za davek bo lahko v pripombah k zapisniku o davčnem inšpekcijskem nadzoru predlagal nova dejstva in dokaze, vendar pa bo moral obrazložiti, zakaj jih ni navedel že pred izdajo zapisnika, saj se bodo nova dejstva in dokazi lahko upoštevali le, če so obstajali že pred izdajo zapisnika in jih zavezanec za davek upravičeno ni mogel navajati in predložiti pred izdajo zapisnika.


Zakonodajalec je pri spremembah ZDavP-2 sledil določbam 237. člena Zakona o upravnem postopku (ZUP), na podlagi katerega ima davčni zavezanec pravico izpodbijati odločbo s pritožbo, če mu ni bila dana možnost udeležbe ali če mu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. Upoštevajoč navedeno po presoji zakonodajalca predlagani spremembi ne bosta vplivali na pravno varnost zavezanca za davek.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *