Novosti pri obračunu DDV

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.11.2011

Nove ugodnosti, samoprijava in postopen prehod na celostno elektronsko poslovanje pri zavezancih za DDV.Z 20. oktobrom 2011 je začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki uvaja postopen prehod na celostno elektronsko komunikacijo z davčno upravo in prinaša nekatere ugodnosti, ki jih lahko davčni zavezanci upoštevajo že pri obračunu DDV-O za mesec oktober.  

Na podlagi sprememb 39. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDV-1), lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011. V skladu z zakonskimi določbami lahko davčni zavezanci popravijo (zmanjšajo) obračunani DDV v obračunu za davčno obdobje, ki se konča po uveljavitvi ZDDV-1E, torej v obračunu za oktober 2011 oziroma oktober – december 2011.  
 
Prav tako se bo za davčna obdobja po 30. septembru 2011 uporabljalo popravljanje napak iz preteklih obdobij po določbah novega 88.b člena ZDDV-1, ki določa, da lahko davčni zavezanec najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu, oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV ter pri tem obračuna in plača obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV. S tem se poenostavlja postopek popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV-O. Praktično to pomeni, da se pri popravku napake iz preteklega obdobja:
·   ki pomeni povečanje davčne obveznosti, obresti izračunajo za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen popravljen znesek DDV.
·   ki pomeni zmanjšanje presežka DDV, obresti izračunajo za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do dneva predložitve obračuna, v katerem je vključen popravljen znesek DDV.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"