Novosti pri obračunu DDV

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.11.2011

Nove ugodnosti, samoprijava in postopen prehod na celostno elektronsko poslovanje pri zavezancih za DDV.Z 20. oktobrom 2011 je začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki uvaja postopen prehod na celostno elektronsko komunikacijo z davčno upravo in prinaša nekatere ugodnosti, ki jih lahko davčni zavezanci upoštevajo že pri obračunu DDV-O za mesec oktober.  

Na podlagi sprememb 39. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDV-1), lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011. V skladu z zakonskimi določbami lahko davčni zavezanci popravijo (zmanjšajo) obračunani DDV v obračunu za davčno obdobje, ki se konča po uveljavitvi ZDDV-1E, torej v obračunu za oktober 2011 oziroma oktober – december 2011.  
 
Prav tako se bo za davčna obdobja po 30. septembru 2011 uporabljalo popravljanje napak iz preteklih obdobij po določbah novega 88.b člena ZDDV-1, ki določa, da lahko davčni zavezanec najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu, oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV ter pri tem obračuna in plača obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV. S tem se poenostavlja postopek popravljanja podatkov za pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV-O. Praktično to pomeni, da se pri popravku napake iz preteklega obdobja:
·   ki pomeni povečanje davčne obveznosti, obresti izračunajo za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen popravljen znesek DDV.
·   ki pomeni zmanjšanje presežka DDV, obresti izračunajo za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do dneva predložitve obračuna, v katerem je vključen popravljen znesek DDV.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *