Novosti pri oddaji letnega poročila in davčnega obračuna

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.03.2009

Konec marca izteče rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna. Letos je s tem v zvezi kar nekaj novosti za pravne osebe in za samostojne podjetnike.Tudi letos nam je zakonodajalec postregel, tako rekoč spet tik pred zdajci, z vrsto sprememb, ki jih bo treba upoštevati pri izdelavi in posredovanju letnega poročila in davčnega obračuna.
 
Letno poročilo
 
V skladu z 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), morajo podjetja voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti. S spremembami tega zakona, ki so bile sprejete v juliju lanskega leta in veljajo že pri izdelavi letnega poročila za leto 2008, morajo odslej vse družbe pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga je sprejel Slovenski inštitut in ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije. Prej je bil namreč kontni okvir le priporočen. Dodatna sprememba zajema tudi določilo, da je treba najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem – torej s pošteno vrednostjo. To pa pomeni, da bodo morala podjetja intenzivneje in predvsem dosledneje preverjati pošteno vrednost evidentiranih gospodarskih kategorij, kar vodi tudi v jasnejši pregled poslovanja, kar je še posebej pomembno v času finančne krize.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *